Online Bestilling av scootertransport

Du kan nå bestille scootertransport døgnet rundt og gjerne senest dagen før og til helger gjerne senest torsdag. Sesongen er lang og vi har mye transport derfor er vi avhengig av effektiv utnyttelse av personale og det kan vi bare om vi planlegger. Vi er derfor nødt til å ha forhåndsbestilling.

Online Betaling for scootertransport

Alle bookinger betales når dem legges inn. Våre sjåfører tar ikke imot kontant betaling.

Betingelser Scootertransport

  • Oppmøte 10 min. før reservert avgangstidspunkt
  • Ventetid belastes med kr. 100 pr 15 minutter
  • Manglende oppmøte faktureres med prisen
  • Det er til enhver tid scooterfører som avgjør hvor nær destinasjonen han kommer i tilfeller med dårlig vær og føre
  • Kunden er ansvarlig for å lesse og losse bagasje og varer inn og ut av kjelker.
  • Det er kunden sitt ansvar at varer og bagasje er emballert forsvarlig og egnet til transporten. 
  • Vi har løyve til å kjøre i Lillehammer Kommune

1 kjelke har en baggasjevolum på 0,6 kbm
Mål kjelke: L:170 x B:70 x H:50 cm
Maks vekt: 150 Kg. pr. kjelke

Overskrides mål og vekt kan scooterfører kreve flere kjelker/turer

Kjøretider for Scootertransport i Lillehammerfjellet

Kjøretider for snøscooter i Lillehammerfjellet er vedtatt av Lillehammer Kommune og innskrevet i vår scooterløyve.

På hverdager og lørdager er det lov å kjøre i tidsrommet 09-21:30. På Søn og Helligdager er det lov å kjøre 09-21:30 i Sentrum av Nordseter og i fjellet gjelder 13-21:30.