Reinavegen

Bomvegen åpen på Nordseter

Fjellvegen fra Nordseter til Pellestova, Hornsjo og Sjusjøen er kun åpen for biler på sommeren og høsten.

Kjør forsiktig og ta hensyn til beitedyr, syklister og turfolk! 

Vegen stenges uten varsel når det er nok snø til at tråkkemaskine kan kjøre på vegen. Vegen åpnes når den er gjort klar og har tørket opp etter vinteren. 

Det er vegselskapet Nordseter-Snultra som avgjør hvert år når vegen er klar for åpning. Det jobbes hvert år på spring for å åpne vegen så tidlig som mulig for at hyttefolket skal kunne komme inn til hyttene sine.

Selvsagt er det ingen ide i å åpne fjellvegen før end snøen er borte og man kan parkere og komme seg inn på hyttevegene.

Fjellvegen er en privat veg som henger sammen med fjellvegne i Øyerfjellet og Ringsakerfjellet. Det betales avgift for å kjøre på disse veger som går til drift og vedlikehold.

Fra sommer 2021 innføres det nytt betalingssystem på Nordseter med automatisk skiltregistrering på youpark.no registrerer du deg med skiltnr og bankkort. Du slipper derfor å tenke på om du har med årskort, betalingskort o.s.v alt kommer å gå automatisk og vi slipper laang kø i bommen på utfartsdager.Har du spørsmål til Vegselskapet forøvrig kan de kontaktes på tel. 930 53 491