Vi tar oss av snøbrøyting i innkjøringer, p-plasser og veier på Nordseter for private, borettslag, veglag, sameielag og bedrifter.

Vi har allerede vinterbrøyting i mange hyttefelter på Nordseter og vi kan og brøyte hos dere.

Vi jobber slik, at det inngås avtale med hver enkel hytteeier som gjelder for hytta. Derutover må man ha en felles avtale for evt. fellesveg som tegnes av hytteeierforeningen men dersom ønskelig kan oppkreves hver hytteeier av oss direkte. 

Vi forutsetter som hovedregel at vi har avtale om både vinterbrøyting og sommervedlikehold på fellesveger.

Vi har beredskap i vinterhalvåret (Oktober-April). En avtale med oss tar utgangspunkt i at fellesveier frem mot hovedveier brøytes gjennom hele uken ved snøfall over 10 cm eller vind.

Vi har innført et nytt meldingssystem, der man legger inn ankomst og avreisedato på alle sine hytteopphold frem i tid. Vi har satt en deadline på melding om ankomst til kl 20 kvelden før ankomst, dersom man vil være sikker på å bli med i første prioriterte kjøring. På denne måten er det mye enklere for oss å planlegge kapasitet og fokusere innsatser, der hvor det er folk eller skal komme folk.

De som allerede har brøyteavtale med oss har mottatt brukernavn og passord for innlogging i App/nettside.

Våre brøyteavtaler med fastpris pr. sesong inneholder inntil 25 kjøringer på hytta. Heretter betales pr. tur.

Retningslinjer for brøyting i øvrig er beskrevet i våre avtaler.

Hytteeier setter selv og bekoster brøytestikker (kan bestilles i vår webshop). Dersom vi skal sette stikker er prisen Kr. 350 og pluss stikker.

Alle brøyteavtaler betales for hele sesongen forskuddsvis ved oppstart av sesong 1. oktober. Faktura sendes som e-post eller direkte i nettbanken din. Fakturagebyr er kr. 95.

Dersom du ønsker andre tjenester på våren, sommer og høst er du velkommen til å kontakte oss for mer informasjon på e-post hytteservice @ nordseter .no eller ring 99 43 7000 tast 2