Vinteren er plutselig over oss og da er det lurt å være forberedt. Riktig forberedelse sikrer at brøytingen kan iverksettes umiddelbart, at brøytingen skjer på det arealet du ønsker og har gjort avtale på.

Dette skal du sørge for

 1. Sette opp brøytestikker i bambus min. 180 cm høye med refleks. Ikke sett dem helt inntil, men min. 25 cm fra objekter
 2. Brøytestikker settes opp for å markere det plane brøytearealet, men også for å markere evt. installasjoner, stein, oppstikk, kummer etc. så brøytesjåfør ikke kjører på. (er det ikke stukket blir det ikke brøytet) Prøv derfor å forestill deg at du er brøytesjåfør og kommer når de er mørkt og dårlig vær. Da skal man kunne orientere seg fort! Sjekk alle siktelinjer!
 3. Fjern alle stein og løse gjenstander som ligger på brøytearealet og inntil 25 cm fra brøyteareal på alle kanter
 4. Løs pukk er ikke brukbart på veg og parkeringsplass da det ikke fryser fast. Hele sesongen vil de bli frest ut med fare for vinduer, biler osv. Veggrus 0-16 er absolutt beste dekke til veg og parkering.
 5. Ta av alle porter, ledd etc. og sett det bort en plass hvor ikke brøytesnø klemmer det ned
 6. Ta gjerne av beslag på portstolper dersom de stritter ut, det er enkelt å hekte seg fast
 7. Rens alle grøfter og underføringsrør så de er klar til vår og snøsmeltingen
 8. Har du hull og ujenvheter i veg og parkering så fyll opp med veggrus så du får en rett, jevn og fin overflate
 9. Alle kumlokk skal ligge under vegdekke for å sikre at de ikke hekter seg fast i snøfresen
 10. Alle stoppekraner skal merkes og sikres (lurt om du kan finne den igjen på vinteren)
 11. Fjern alle elementer rundt brøytearealet som ikke tåler brøytesnøen, den er tung og komprimert
 12. Minimum sikkerhetsbredde er 3,5 meter
 13. Minimum sikkerhetshøyde er 4,0 meter målt fra snøfri vegoverflate. Sjekk derfor alle trer og greiner, med snø på henger de plutselig lavt og ødelegger speil og lykter
 14. Sørg for at det ikke ligger løse gjenstander på tomta som kan bli tatt av vind og legge seg i brøyteområdet

Vi gjør alt vi kan for å unngå skader og brøyte så optimalt som mulig, men det krever at du forbereder deg godt. Manglende stikking, rydding o.s.v kan sette deg i et erstatningsansvar for ødelagt brøyteutstyr og bortfall av vårt erstatningsansvar.

 

Har du ikke brøytestikker så kan du kjøpe dem av oss, klikk her!  

Har du ikke selv anledning til å sette opp stikker kan du bestille oss til å gjøre det, klikk her!

 

Ta kontakt på [email protected] hvis du har spørsmål til oss