Vi er forhandler av Skanbatt og Våre solcelleanlegg inneholder alt du trenger for å begynne med solenergi.

Trenger du mye strøm når du er på hytta, må batteribanken være stor. Er det lenge til neste besøk har panelet god tid på seg til å lade opp igjen batteriene. Tilsvarende vil et anlegg tilpasset hyppige besøk, men med lite forbruk, gjerne bestå av et større solcellepanel, men mindre batteribank.

Uansett ditt behov så hjelper vi deg, vi beregner og dimensjonerer ditt solcelleanlegg slik at det kan imøtekomme dine behov i maange år.

Beregning av batteribank

1. Beregn ditt daglige energibehov i wattimer

Alt utstyr har en effekt oppgitt i watt (W). Antall timer utstyret er i bruk angir energien målt i wattimer (Wt). En lyspære på 5 watt som står på i 2 timer har brukt energi tilsvarende 10 wattimer (5 W x 2 t = 10 Wt). Oppgaven blir å beregne ditt energibehov for et døgn målt i wattimer. Ta gjerne utgangspunkt i eksempelet nedenfor, og fyll ut beregningsskjemaet på neste side.
 

Strømforbruk pr. døgn, eksempel:

Antall

Produkt

Effekt (W)

Brukstid (t)

Energibehov (Wt)

2

Leselamper

10 W

7 t

140 Wt

1

Lysarmatur 2x8 W

16 W

1 t

16 Wt

2

Vegglampetter

10 W

5 t

100Wt

1

Vannpumpe

40 W

30 min

20 Wt

4

Sengelamper (spot)

10 W

1 t

40 Wt

1

Farge TV

40 W

2 t

80 Wt

           Daglig

energibehov

 

 

396 Wt

 

2. Beregn om daglig energibehov til amperetimer

Strømmengden i et batteri blir oppgitt i amperetimer (At) som vi skal bruke i beregningen. Dette betyr at vi må regne om det daglige energibehov fra wattimer (Wt) til amperetimer (At). 396 Wt : 12 V = 33 At, som utgjør det daglige strømforbruket.
 


Effekt er definert som strøm ganger spenning, W = A x V.

Tilsvarende blir Wt = At x V og At = Wt : V.
 


3. Beregn om daglig energibehov til besøkets energibehov
Ved å multiplisere daglig strømbehov med antall dager får vi besøkets strømbehov.
Weekend: 33 At x 3 = 99 At, Uke: 33 At x 7 = 231 At per uke.
 

4. Valg av batteritype

Den nyeste teknologi er Skanbatt sine Lithium Heat Pro Ultra batterier. Disse gir mye mer strøm til forbruk end tilsvarende AGM batterier og har en mye bedre lademuligheter.

-Ultra batteriene har varmefolie
-Ultra batteriene kan parallel og seriekobles 
-Ultra batteriene kan hurtiglades uansett temperatur
-Ultra batteriene har bluetooth og du avleser alt av status på din telefon/nettbrett

5. Valg av batteristørrelse

Levetiden til et batteri er nært knyttet til hvor dyp hver utladning er. Batteriet kan bli ødelagt om det tappes helt ut. Et utladet batteri er også mer utsatt for frost. Generelt vil vi anbefale at maksimalt 70% av kapasiteten på vanlige AGM og blybatterier benyttes i sommerhalvåret og 50% i vinterhalvåret. Et 215 At batteri har derfor henholdsvis ca. 150 At (sommer) eller 110 At (vinter) tilgjengelig til forbruk. 

Det nye Lithium Heat Pro Ultra på 300At har 300 At tilgjengelig til forbruk hele året!


Kontakt oss på [email protected] eller på tel. 99 43 7000 for et tilbud på nytt anlegg eller oppgradering