Vi tar oss av snøbrøyting i innkjøringer, p-plasser og veier på Nordseter for private, borettslag, veglag, sameielag og bedrifter.

Vi har allerede vinterbrøyting i mange hyttefelter på Nordseter og vi kan og brøyte hos dere.

Vi har beredskap i vinterhalvåret (Oktober-April). En avtale med oss tar utgangspunkt i at fellesveier frem mot hovedveier brøytes gjennom hele uken ved snøfall over 10 cm eller vind. Oppstillingsplasser ved hytte brøytes hovedsakelig mot helger og ferie. Dersom man ankommer utenom gir man beskjed. Retningslinjer for brøyting er beskrevet i våre avtaler.

Hytteeier setter selv og bekoster brøytestikker (kanbestilles i vår webshop). Dersom vi skal sette stikker er prisen Kr. 250 og kr. 12,50 pr stikke

For private kunder og borettslag/sameier tilbyr vi en abonnementsløsning i vinterhalvåret (Okt-Apr). Da betaler dere fastpris med samme beløp i 4 rater  (1. oktober, 1. desember, 1. februar og 1. April)

Dersom du ønsker andre tjenester på våren, sommer og høst er du velkommen til å kontakte oss for mer informasjon på e-post hytteservice @ nordseter .no eller ring 99 43 7000 tast 2