Vi tar oss av snøbrøyting i innkjøringer, p-plasser og veier på Nordseter for private, borettslag, veglag, sameielag og bedrifter.

Vi har allerede brøyting i mange hyttefelter på Nordseter og vi kan og brøyte hos dere.

Vi har beredskap i vinterhalvåret (Oktober-April). En avtale med oss tar utgangspunkt i at fellesveier frem mot hovedveier brøytes gjennom hele uken ved snøfall eller vind. Oppstillingsplasser ved hytte brøytes hovedsakelig mot helger og ferie. Dersom man ankommer utenom gir man beskjed. Retningslinjer for brøyting er beskrevet i våre avtaler.

Avtale med oss kan også inkludere:

  • Strøing med veigrus når påkrevd
  • Bortkjøring av snø

For private kunder og borettslag/sameier tilbyr vi en abnnementsløsning i vinterhalvåret (Okt-Apr). Da betaler dere fastpris med samme beløp i 4 rater  (1. oktober, 1. desember, 1. februar og 1. April)

Dersom du ønsker andre tjenester på våren, sommer og høst er du velkommen til å kontakte oss for mer informasjon på e-post hytteservice @ nordseter .no eller ring 99 43 7000 tast 2