I Lillehammerfjellet finner du fine fiskevann. På Nevelvann, Raudtjern, Mellsjøen og Reinsvann fisker du fjellørret, Abbor og Fjellsig.

Nevelvann

På Nevelvann kan du fiske ørret. Det er fint og enkelt å komme ned til fine fiskeplasser rundt hele vannet, og det er også fint og bade her. Det er en fin badebrygge på Nevelvann! Her kan du også leie kano, som gjør det er ekstra spennende å få fisken opp av vannet!

Mellsjøen

Mellsjøen er kanskje det mest barnevennlige vannet på Nordseter, og det vannet som har mest fisk.  Samtidig er det et fint badevann.
Her kan du fiske både abbor og ørret. Den fineste fiskeplassen er der hvor elva renner ut, og her er muligheten også størst for å få fisk. Fisken står nemlig ofte ved elveinntaket ved vannet for mat – ettersom elva frakter med seg diverse godsaker fiskene liker og lever av.

Reinsvann

Vannet er enkelt å komme ned til, og også fint både for bading og fisking. Her kan du fiske abbor og ørret.

 


 

Abbor  

Abboren veier ca 50-150 gram. Enkelte eksemplarer kan bli betydelig større, lengder opp til 35 cm og vekt opp til 1 kg er ikke uvanlig. Større abborer enn 1 kg er sjelden, men forekommer. Abboren har ikke tenner, bare en skarp gom. Abboren spiser kun animalsk føde, og dietten endres etter hvert som abboren vokser. Det første året, fram til den er ca 5 cm lang, spiser den mest dyreplankton. Deretter begynner den å spise ulike bunndyr, og fra den er ca 15 cm går den over til å spise småfisk, artsfrender inkludert. Abboren liker seg best der det er vannplanter eller sunkne trær hvor den kan finne gjemmesteder. Småabbor går helst i stim når de jakter på mat, mens større fisk oftere lever ensomme eller går sammen med bare noen få andre individer av samme størrelse på jakt etter mat. Abboren er mest aktiv om dagen.
Bruk små kroker, spinnere og sluk for å få abbor på kroken! Dupp og mark er også fint.

Ørret

Ørret eller brunørret, som også kalles aure og brunaure, er en laksefisk som er svært populær blant sportsfiskere, og som matfisk. Ørret fanges gjerne med flue, sluk eller garn. Ørreten, som har karakteristiske prikker langs sidene, kan bli mer enn 30 kg tung. Det er en rovfisk, som også spiser sine egne. I Norge er særlig hunderørreten, en lokal stamme av fjordørret som finnes i Mjøsa og Gudbrandsdalslågen, kjent for sin enorme størrelse. Yngel og småfisk spiser krepsdyr, insektslarver, bløtdyr og andre småfisk. Ofte går de større individene over på fiskediett og får en raskere vekstrate. Ørret gyter helst i rennende vann.

Ørret er lettest å få på kroken ved å bruke dupp og mark, sluk eller spinner. Bruk små kroker!