Login

Login

Leiebetingelser

Generelle Leie og betalingsbetingelser for Nordseter Fjellpark


1.1 Når leieavtalen inngås, sender Nordseter Fjellpark en bekreftelse til leier. Leier må underskrive returskjema. Hvis depositum og/eller restbeløp ikke er innbetalt til rett tid kan Nordseter Fjellpark uten varsel annullere leieavtalen.
a) Leier må ved overførsel av depositum og restbeløp betale alle bankgebyrer. Faktura kan først utstedes ved utsjekk og tillegges fakturagebyr på NOK 75
b) Leier kan oppgi kredittkort ved booking og betaling debiteres automatisk på forfallstidspunktet. 
c)Nordseter Fjellpark forbeholder seg retten til å annullere bestillinger fra andre enn de som har skriftlig byråavtale uten forutgående varsel dersom det foreligger en indikasjon på at det foregår videresalg eller formidling.
d)Ved bestilling og senest ved innsjekk må leier oppgi navn på samtlige boende personer regulert av våre interne brannforskrifter. 

1.2 Innflytting kan tidligst finne sted kl. 15.00. Avreise skal skje senest kl. 10.00 hvis ikke annet er avtalt med Nordseter Fjellpark. Nøkkel ut- og innlevering kan kun skje i/til Nordseter Fjellpark sine resepsjoner.

1.3 En inngått leieavtale kan ikke sies opp og/eller endres av leieren. Sistnevnte har dog rett til å foreta avbestilling mot betaling av et gebyr. Avbestillingen skal skje skriftlig, per e-post eller faks til Nordseter Fjellpark. Avbestillingen er gyldig når Nordseter Fjellpark har mottatt den. Vi henviser til at leier tegner avbestillingsforsikring hos eget forsikringsselskap. Avbestillingsgebyr er som følger:
- Inntil 70 dager før ankomst 10% av leiebeløpet (min. kr 500,-)
- Fra 69-42 dager før ankomst 25% av leiebeløpet (min. kr 500,-)
 - Senere enn 42 dager før ankomst 100% av leiebeløpet.

1.4 Endring av feriebolig og/eller leieperiode, kan skje inntil 42 dager før leieperiodens start, mot betaling av et gebyr på NOK 300.

1.5 Det påhviler leieren straks ved overtakelse av boenheten eller ved konstatering av konstatering av en skade å rette evt. reklamasjon til Nordseter Fjellpark.

1.6 Leier er forpliktet til å behandle ferieboligen på en omhyggelig og behørig måte, idet han hefter for alle skader som han eller ledsagende personer måtte forårsake på feriehuset, innbo og tilhørende utstyr. Leier er selv ansvarlig for person- eller tingskade under leietiden, noe han allerede er - eller kan bli forsikret mot.

1.7 Der er generelt røykeforbud innendørs på ALLE boenheter i Nordseter Fjellpark. Overtredelse medfører bot på NOK 3000.

1.7.1 Det er lov å ha med husdyr på enkelte enheter. Det koster et ekstra renholdsgebyr på 250 Nok pr. husdyr.
        Husdyrene er IKKE velkomne i møbler eller senger og overskredes dette kan Nordseter Fjellpark ettersende en regning på ekstra timeforbruk ved sluttvask. 

1.8 Betalingsbetingelsene som er gjeldende i alle leieforhold er følgende:
- Forskudd er 40% av leiebeløpet som må betales senest 14 dager etter bestillingsdato.
- Restbetaling er 60% av leiebeløpet som må betales senest 45 kalenderdager før ankomst.
- Er det fra bestillingsdato mindre enn < 45 kalenderdager til ankomst forfaller hele leiebeløpet straks til betaling.
- Er det fra bestillingsdato mer enn > 45 kalenderdager til ankomst betales forskudd og restbeløp.

Vårt system har den høyeste sikkerhet som kreves og det for å gi deg og oss trygghet i betalingen. Når du oppgir kortnummer ved bestilling tastes det direkte i systemet hvor det umiddelbart krypteres (128 bit). Ingen kan lese kortnummeret når det er tastet. Bestiller du via vår online booking overføres kortnummer til oss elektronisk og i kryptert format. Vi lagrer ikke ukrypterte kortdata. Vi lagrer heller ikke kortdata på papir. Vi mottar ikke kortdata på e-post, faks, brev og liknende av hensyn til kortholders og vår sikkerhet.

Spesielle betingelser ved leie i Nordseter Fjellpark Hyttegrend, Hyttetun, Storhytter, Privathytter og Sentrum leiligheter:


2.1 Sluttrenhold på hytter/leilighetene er obligatorisk og vil bli lagt til leie beløpet ved bestilling. Selv om sluttrenhold er obligatorisk og betalt skal enheten etterlates i ryddig stand og oppvasken skal være gjort av leier (bestikk, gryter, tallerkener, glass og lignende). Peisen skal være tømt, matrester og søppel skal være fjernet fra hytten/leiligheten. Skjer avreise fra enheten uten tilfredsstillende renhold kan Nordseter Fjellpark ettersende faktura for renhold eller debitere allerede registrert kredittkort. Leietaker vil i forkant få kravet forelagt. Les infopermen som ligger på boenheten for detaljert informasjon.

2.2 Peisved (1/11-31/4) for enheter med peis/vedovn og vannforbruk er inkludert i leieprisen. Alle ferieboliger har dyner og puter. Sengetøy og håndklær kan leietaker ta med selv eller leie hos Nordseter Fjellpark.

2.3 Ved ankomst utleveres et avlesningsskjema for strøm (1/11-31/4). Det er leiers ansvar å avlese strømmåleren straks ved innflytting. Strømmåleren avleses igjen ved avreise og oppgjør foretas i resepsjonen til Nordseter Fjellpark. Unnlater leier å avlese strøm fastsetter Nordseter Fjellpark forbruket ved skjønn.

Spesielle betingelser for opphold på Nordseter Fjellpark Sportell:

3.1 Sluttrenhold på leilighetene er obligatorisk og vil bli lagt til leie beløpet ved bestilling. Selv om sluttrenhold er obligatorisk og betalt skal leiligheten etterlates i ryddig stand og oppvasken skal være gjort av leier (bestikk, gryter, tallerkener, glass og lignende).  Matrester og søppel skal være fjernet fra leiligheten. Skjer avreise fra enheten uten tilfredsstillende rydding kan Nordseter Fjellpark ettersende faktura for renhold. Der betales ikke særskilt for strømforbruk for gjester på Nordseter Fjellpark Sportell. Sportellets gjester har fri adgang til alle Sportellets fasiliteter.

3.2 Medbrakt alkohol og matvarer må ikke medbringes og/eller inntas noen steder uten for leiligheten.

3.3 Er du gjest på Nordseter Fjellpark Sportell Hotell, er frokost, strøm, sengetøy med håndklær og sluttvask inkl. i hotellprisen.

Hunderfossen

 


facebook  twitter  youtube  flickr  instagram

Nordseter Mediabank | Design © Myklebust Designs 2013