Login

Login

Nordseters Historie

Nordseter ligger 850 m over havet og bare 14 km fra Lillehammer. Stedet er preget av skogsstrekninger, fjellvidder og fiskevann. Det tradisjonelle seterlivet har opphørt på Nordseter, men sauene og enkelte kyr fra Lillehammer beiter fortsatt her på sommerstid.

Turistbedriftene på Nordseter vil tilby og utvikle tilbud på grunnlag av naturbaserte aktiviteter og ønsker å bevare stedets preg av fred og ro. Nordseter har preparerte skiløyper både i skog og fjellterreng. Sommerstid er fjellet tilgjengelig både på sykkel, til fots eller på hesteryggen. Området er velegnet for tursykling. 

Det arbeides kontinuerlig med å opprettholde og bedre fisket i fjellvannene. En fiskebrygge anlegges ved landetjern. En natur og historiesti ved landetjern skal merkes (Høsten 2007) og det er utarbeidet en spesiell planteguidebok. Boken "glimt fra Nordseter gjennom tidene" kom frem i 1997 for å gi noen opplysninger om naturen, fortiden og kulturminnene på Nordseter. Nordseter har hoteller, dagligvarebutikk , kirke, servicesenter, svømmehall og skitrekk.

Boken "Glimt fra Nordseter gjennom tidene" selges for pris NOK 55,-
Boken "Flora og fauna på Nordseter" selges for NOK 55,-
Bøkene kjøpes ved Nordseter Fjellpark Servicesenter.

Mer informasjon om Nordseter finner du på Nordseter Utvikling BA sine nettsider, klikk her!

Hunderfossen

 


facebook  twitter  youtube  flickr  instagram

Nordseter Mediabank | Design © Myklebust Designs 2013